AKTUALNOŚCI

Z okazji  20 rocznicy
przyjazdu o. Mariana Żelazka SVD do rodzinnego Palędzia
zapraszamy na
uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej
historię rodziny i gospodarstwo Żelazków
.
Wydarzenie odbędzie się 11 września 2022 roku w Palędziu.

Przebieg uroczystości:
g.15.00 – modlitwa przy krzyżu na ul. Słonecznej
g.15.30 – odsłonięcie tablicy u zbiegu ulic Nowej i o. M. Żelazka
g.16.00 – Msza św. w Świetlicy na ul. Leśnej 17
g.17.00 – spotkanie i rozmowy przy kawie


Dla wszystkich „Przyjaciół Misyjnych z Palędzia”  
Rok 2022 jest szczególny – to rok potrójnego Jubileuszu.
W tym roku przypadają trzy rocznice:
20. rocznica Nominacji o. Mariana Żelazka do Pokojowej Nagrody Nobla
20. rocznica Spotkania w Palędziu – o. Mariana z Mieszkańcami Palędzia
20. rocznica Nadania ulicy w Palędziu imienia „Ojca Mariana Żelazka”.
Obyśmy Wszyscy na nowo – po dwudziestu latach –
odkryli bogactwo tych wyjątkowych zdarzeń i miejsc związanych z ojcem Żelazkiem. 


Polecamy lekturę artykułów archiwalnych z „Echo Dopiewa” i Kwartalnika 'Misjonarz z Palędzia”:

Artykuły archiwalne o Ojcu Marianie Żelazku, w „Echo Dopiewa” z 2002 r. i 2006 r. 


KWARTALNIK

Misjonarz z Palędzia Nr 3/2022
Do druku:

MzP nr 3/2022
Dodatek nr 1A
Dodatek 1B
Dodatek nr 2

Misjonarz z Palędzia Nr 2/2022
MzP nr 2/2022 do druku

Misjonarz z Palędzia Nr 1/2022
MzP nr 1/2022 do druku
List ojca Mariana z dn. 1.12.1990 do Przyjaciół Misyjnych

Misjonarz z Palędzia nr 4/2021
MzP nr 4/2021 wersja do druku

Misjonarz z Palędzia nr 3/2021
MzP nr 3/2021 wersja do druku

Misjonarz z Palędzia nr 2 (2021)
MzP nr 2 (2021) wersja do druku

Misjonarz z Palędzia nr 1 (2021)


ARTYKUŁ NA PORTALU GMINY DOPIEWO
„Pamiętają o misjonarzu z Palędzia”


ARCHIWALNE BIULETYNY
MISJONARZ Z PALĘDZIA grudzień 2020-styczeń 2021
Misjonarz z PALĘDZIA i DOKTA z Poznania – 18 października 2020
Wanda Błeńska w Palędziu
Rodowód o. Mariana Żelazka
Wiatrak Żelazków w Palędziu