AKTUALNOŚCI

KWARTALNIK
Misjonarz z Palędzia nr 1/2023
MzP nr 1/2023 do druku

MSZE ŚWIĘTE
w intencji beatyfikacji Sług Bożych
o. Mariana Żelazka i dr Wandy Błeńskiej

w Kaplicy w Dąbrówce w 2023 r.
29 stycznia, godz.10
26 lutego, godz.10
26 marca, godz.15.30

Strony internetowe o o. Marianie Żelazku
https://www.marianzelazek.werbisci.pl/index.php/pl/
https://www.chludowo.werbisci.pl/muzeum-ojca-mariana-zelazka/


O NAS
Sprawozdanie z działalności TPoMŻ w Palędziu

19 października 2022

Pani MARIA POPOWSKA – inicjatorka i animatorka TPoMŻ – została uhonorowana Wawrzynem Pracy Organicznej w kategorii „Praca na rzecz wspólnot lokalnych”. Nagroda jest przyznawana przez Unię Wielkopolan. Uroczystość odbyła się 19.10.2022. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

11 września 2022 roku w Palędziu

JUBILEUSZ z okazji  20 rocznicy wizyty
o. Mariana Żelazka SVD w rodzinnym Palędziu.
Relacja z wydarzenia – odsłonięcia tablicy upamiętniającej historię rodziny i gospodarstwo Żelazków – w Kwartalniku Misjonarz z Palędzia nr 4/2022.
Działające w Palędziu Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana obchodziło w 2022 r. 20 rocznicę swojej aktywności. Zachęcamy do lektury sprawozdania z działalności. Sprawozdanie z działalności TPoMŻ w Palędziu