AKTUALNOŚCI

Misjonarz z Palędzia nr 4/2022
Do druku:
MzP nr 4/2022
Dodatek nr 1 – Zdjęcia z Jubileuszu 11.09.2022
Dodatek nr 2 – Przemówienie p. Marii Popowskiej 11.09.2022; informacja o Wawrzynie Pracy Organicznej
Sprawozdanie z działalności TPoMŻ w Palędziu


19 października 2022
Pani MARIA POPOWSKA – inicjatorka i animatorka naszego TPoMŻ – została uhonorowana Wawrzynem Pracy Organicznej w kategorii „Praca na rzecz wspólnot lokalnych”. Nagroda jest przyznawana przez Unię Wielkopolan. Uroczystość odbyła się 19.10.2022.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!


11 września 2022 roku w Palędziu
Uroczysty Jubileusz z okazji  20 rocznicy wizyty o. Mariana Żelazka SVD w rodzinnym Palędziu.
Relacja z wydarzenia – odsłonięcia tablicy upamiętniającej historię rodziny i gospodarstwo Żelazków – w Kwartalniku Misjonarz z Palędzia nr 4/2022.
Także działające w Palędziu Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana obchodzi w tym roku 20 rocznicę swojej aktywności.
Zachęcamy do lektury sprawozdania z działalności. SPRAWOZDANIE z działalności TPoMŻ w Palędziu


Dla wszystkich „Przyjaciół Misyjnych z Palędzia” 
Rok 2022 jest szczególny – to rok potrójnego Jubileuszu.
20. rocznica Nominacji o. Mariana Żelazka do Pokojowej Nagrody Nobla
20. rocznica Wizyty o. Mariana w Palędziu 
20. rocznica Nadania ulicy w Palędziu imienia „Ojca Mariana Żelazka”.

Kwartalnik MISJONARZ z PALĘDZIA

Misjonarz z Palędzia Nr 3/2022
Do druku:
MzP nr 3/2022
Dodatek nr 1A
Dodatek 1B
Dodatek nr 2

Misjonarz z Palędzia Nr 2/2022
MzP nr 2/2022 do druku
Misjonarz z Palędzia Nr 1/2022
MzP nr 1/2022 do druku
List ojca Mariana z dn. 1.12.1990 do Przyjaciół Misyjnych
Misjonarz z Palędzia nr 4/2021
MzP nr 4/2021 wersja do druku
Misjonarz z Palędzia nr 3/2021
MzP nr 3/2021 wersja do druku
Misjonarz z Palędzia nr 2 (2021)
MzP nr 2 (2021) wersja do druku
Misjonarz z Palędzia nr 1 (2021)

ARCHIWALNE BIULETYNY
MISJONARZ Z PALĘDZIA grudzień 2020-styczeń 2021
Misjonarz z PALĘDZIA i DOKTA z Poznania – 18 października 2020
Wanda Błeńska w Palędziu
Rodowód o. Mariana Żelazka
Wiatrak Żelazków w Palędziu

ARTYKUŁ NA PORTALU GMINY DOPIEWO
„Pamiętają o misjonarzu z Palędzia”
Artykuły archiwalne o Ojcu Marianie Żelazku, w „Echo Dopiewa” z 2002 r. i 2006 r.