AKTUALNOŚCI

KWARTALNIK
Misjonarz z Palędzia nr 3/2023 (12)

Do druku: MzP nr 3/2023 (12) Lekcja przy Głazie
Do druku: Dodatek nr 1 Wyjazd do Dachau
Do druku: Dodatek nr 2 Młodzi Misjonarze w Palędziu

MSZE ŚWIĘTE
w intencji beatyfikacji Sług Bożych
o. Mariana Żelazka i dr Wandy Błeńskiej

w Kaplicy w Dąbrówce w 2023 r.
27 sierpnia, godz. 10.00
24 września, godz. 12.45
29 października, godz. 12.45

Strony internetowe o o. Marianie Żelazku
https://www.marianzelazek.werbisci.pl/index.php/pl/
https://www.chludowo.werbisci.pl/muzeum-ojca-mariana-zelazka/

O NAS
o Towarzystwie Przyjaciół o. Mariana Żelazka
Sprawozdanie – 12 marca 2023 r.
Sprawozdanie -11 września 2022 r.

KALENDARIUM

2023
30 kwietnia – 17. rocznica śmierci o. Mariana Żelazka
21 kwietnia Nagrodę im. o. Mariana Żelazka przyznano pani Mari Popowskiej – założycielce Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka w Palędziu.
12 kwietnia – spotkanie przedstawicieli Towarzystwa z ks. bp. Z Fortuniakiem podczas wizytacji parafii w Dąbrówce.
Sprawozdanie – 12 marca 2023 r.

2022
19 października – Pani Maria Popowska – inicjatorka i animatorka TPoMŻ – została uhonorowana Wawrzynem Pracy Organicznej w kategorii „Praca na rzecz wspólnot lokalnych”. Nagroda jest przyznawana przez Unię Wielkopolan.

11 września JUBILEUSZ z okazji  20. rocznicy wizyty o. Mariana Żelazka SVD w rodzinnym Palędziu.
Relacja z wydarzenia – odsłonięcia tablicy upamiętniającej historię rodziny i gospodarstwo Żelazków – w Kwartalniku Misjonarz z Palędzia nr 4/2022.
Działające w Palędziu Towarzystwo Przyjaciół o. Mariana obchodziło 20. rocznicę swojej aktywności. Zachęcamy do lektury sprawozdania z działalności. Sprawozdanie z działalności TPoMŻ w Palędziu