Wielu z nas mężczyzn, w różnym wieku ma głowę napakowaną stereotypami jaki powinien być mężczyzna, jak powinien się zachowywać, co powinien robić a czego nie wypada mu robić.
Kiedy idziemy wbrew tej wizji pojawiają się w nas pytania: czy jesteśmy gorsi, czy nasze zachowania są właściwe, jakim powinienem być, czy są inni podobni do mnie, czy może jestem odmieńcem?
Z takich pytań i obaw narodziła się potrzeba stworzenia wspólnoty przeznaczonej dla mężczyzn, która pomoże nam znaleźć odpowiedzi wspólną drogę dla wierzących.
Męskie duszpasterstwo ma swoje spotkania raz w miesiącu. Rozpoczyna się modlitwą w kaplicy bo nie ma rozwoju duchowego bez indywidualnego kontaktu z Bogiem. Następnie przechodzimy do salki, gdzie każdy z nas w miarę swoich zdolności i potrzeby dzieli się z pozostałymi swoim spojrzeniem i doświadczeniem życia na temat który wspólnie omawiamy.
Taka wymiana historii życia, naszego osobistego spojrzenia na kwestie wiary, życia małżeńskiego, spojrzenie na wychowanie dzieci na nasze przyjaźnie i relacje międzyludzkie pozwala każdemu z obecnych zobaczyć wiele spraw z innej perspektywy.
Te spotkania pozwalają nam zobaczyć świat męskiego życia i wiary. Znajdujemy tutaj miejsce którym możemy swobodnie mówić o naszej relacji z Bogiem bo wiadomo „ kobiety są z innej planety”.
Zapraszamy i czekamy na każdego kto ma potrzebę (kto chce, ) modlitwy w męskiej wspólnocie ,
Udziału w wymianie męskich doświadczeń