Ministranci stanowią wizytówkę każdej parafii, będąc najbardziej widoczną grupą parafialną podczas Mszy Świętej. Naszym zadaniem jest posługa podczas Liturgii, pomagając Kapłanowi w czasie Eucharystii i innych nabożeństw liturgicznych.

W naszej parafii obecnie służy grupa 32 ministrantów. Najmłodsi uczą się w początkowych klasach szkoły podstawowej, najstarsi są już studentami. Spotykamy się także w soboty na cotygodniowych zbiórkach (z wyjątkiem I soboty miesiąca) na których uzupełniamy i doskonalimy swoją wiedzę na temat Liturgii oraz posługi ministranckiej.

Obecnie zapraszamy wszystkich chłopców, od I klasy szkoły podstawowej, którzy chcieliby zostać ministrantami na zbiórki dla kandydatów odbywające się w soboty po zbiórkach ministranckich.

Opiekunem ministrantów jest ks. Łukasz.

Terminy najbliższych zbiórek dla ministrantów ze szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej:

Wielki Czwartek o 10.00

Wielki Piątek o 10.00

Wielka Sobota o 9.00