Króluj nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!

…to nasze ministranckie pozdrowienie… ale kim właściwie jest ministrant? Zacznijmy od samego słowa „ministrant”. Pochodzi ono od łacińskiego określenia „ministrare” i oznacza „służyć”. Ministrant jest więc kimś kto służy. Wyjaśnijmy zatem pojęcie służby, ponieważ ma ono bardzo wiele znaczeń. Służyć oznacza między innymi pomagać, być dobrym, pracować dla czyjegoś dobra, działać, udzielać się, poświęcać się, być wiernym, być posłusznym. Żeby jednak służba miała sens trzeba wiedzieć dla kogo to robimy. Otóż jako ministranci służymy Panu Bogu, w którego wierzymy, i wszystkim ludziom, a więc również naszym rodzicom, dziadkom, sąsiadom, kolegom, księżą, znajomym i nie znajomym.

W naszej parafii obecnie służy dwudziestu jeden ministrantów. Do naszych głównych zadań należy modlitwa i pomaganie w różnych nabożeństwach, szczególnie w czasie Mszy Świętej. Każdy z nas ma też obowiązek pogłębiać swoją indywidualną relację z Panem Bogiem. Ponad to regularnie powinniśmy uczestniczyć w zbiórkach, dzięki którym poszerzamy wiedzę i doskonalimy umiejętności dotyczące służby ministranckiej.

Trzeba pamiętać, że ministrantami nie jesteśmy tylko gdy służymy w naszej kaplicy ale również w życiu codziennym, w domu, w szkole, na ulicy, w sklepie. W różnych sytuacjach powinniśmy przede wszystkim chcieć dobra dla drugiego człowieka.

Jako ministranci tworzymy grupę, tak zwaną wspólnotę, w której modlimy się i spędzamy ze sobą czas organizując spotkania w wesołym gronie, zajęcia sportowe, wycieczki integracyjne.

Bycie ministrantem to zadanie nie łatwe. Trzeba dbać o swoje obowiązki i być zaangażowanym. Ale właśnie dzięki tym wymaganiom jest to bardzo piękna służba. Warto być ministrantem!

JAK ZOSTAĆ MINISTRANTEM?

Aby wstąpić w nasze szeregi należy przede wszystkim modlić się o to żeby zostać dobrym ministrantem. Trzeba też przejść pełny kurs dla kandydatów regularnie chodząc na cotygodniowe zbiórki w sobotnie przedpołudnia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się kiedy rozpoczyna się najbliższy nabór do służby ministranckiej zgłoś się do ks. Szymona, który jest naszym opiekunem.

Jeżeli w najbliższym czasie nie ma naboru, zawsze można być blisko ołtarza w czasie Mszy Świętej i modlić się razem z nami!

Nabór kandydatów na ministrantów odbywa się z reguły we wrześniu i październiku każdego roku. Opiekunem ministrantów w naszej parafii jest ks. Szymon.