Sakramentu namaszczenia chorych udziela się poprzez namaszczenie chorego olejem i wypowiedzeniem słów przepisanych w księgach liturgicznych. Namaszczenie chorych jest dla umocnienia ducha i ciała tych, którzy żyją, chociaż ze względu na chorobę czy podeszły wiek niedomagają bądź znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. Sakrament ten można przyjąć kolejny raz, jeśli chory po wyzdrowieniu ponownie ciężko zachoruje. Zaleca się przyjęcie sakramentu przed trudną operacją. Jeśli nastąpił zgon, nie udziela się sakramentu namaszczenia chorych. Nie można udzielać tego sakramentu osobom, które jawnie i uparcie trwają w grzechu ciężkim.   Namaszczenia chorych udziela się również dzieciom, które znalazły się w niebezpieczeństwie śmierci, o ile doszły do używania rozumu, choć nie przyjęły jeszcze Pierwszej Komunii.   Jeśli ktoś pragnie przyjąć ten sakrament – należy poprosić o jego udzielenie kapłana.