Muzyka liturgiczna, ta którą najczęściej słyszymy w kościele, ma głosić chwałę Najwyższego Boga i uświęcić każdego z nas, kto uczestniczy w liturgii Mszy Świętej.  Jednocześnie  ta muzyka jest częścią tej liturgii, a nie jedynie dodatkiem.

W naszej parafii istnieje kilka zespołów, które wzbogacają naszą liturgię:

1. W pierwszej kolejności trzeba wymienić naszych organistów: p. Piotra i p. Łukasza, którzy tworzą podstawę naszego codziennego funkcjonowania w przestrzeni muzycznej.

2. Chórek dziecięcy  skupia dzieci chcące swoim śpiewem i energią ubogacić niedzielne Msze Święte o godz. 11.30  Opiekunem jest nasz organista p. Piotr. Próby odbywają się dwadzieścia minut przed niedzielną Mszą Świętą.

3. Chórek młodzieżowy – działa w ramach duszpasterstwa młodzieży i zapewnia oprawę muzyczną z reguły w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 18.30 oraz podczas Mszy Świętej w Pierwsze Piątki miesiąca o godz. 20.00

4. Zespół Młodzieży 40 + angażuje miejscowych muzyków, którzy bawiąc się swoją pasją uświetniają oprawę Mszy Świętej w drugą niedzielę miesiąca o godz. 18.30

5. Schola dorosłych, to najbardziej tradycyjna forma muzyki w kościele. czerpie ona z klasycznej literatury muzycznej i swoim śpiewem tworzy klimat modlitwy. Nasza schola ciągle potrzebuję nowych głosów, szczególnie męskich. Próby odbywają się w piątki o godz. 20.15 w kaplicy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z dyrygentką p. Agnieszką.

Wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć do istniejących zespołów muzycznych prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi, a tych mają nowe inicjatywy o kontakt z ks. Proboszczem.