AKTUALNOŚCI

Biuletyn wrzesień-październik 2021

Biuletyny różańcowe DROGA MARYI

2021
Biuletyn 2021 wrzesień-październik
Biuletyn 2021 czerwiec-lipiec-sierpień
Dodatki do Biuletynu 06-08/2021
Figura Maryi w Palędziu – dodatek historyczny
Figura Maryi w Palędziu – do druku
“Św. Urszula dzieciom” na 29 maja 2021
Biuletyn 2021 kwiecień-maj
Biuletyn 2021 luty-marzec

2020
Biuletyn grudzień 2020- styczeń 2021
Biuletyn 2020 listopad
Biuletyn 2020 październik
Biuletyn 2020 wrzesień
Dodatki do biuletynu 09/2020:
1. Rodowód Ojca Mariana Żelazka
2. Wiatrak Żelazków w Palędziu
(na mapie Palędzia z 1900 r. i zdjęciu rodzinnym)


Biuletyn 2020 lipiec-sierpień
Biuletyn 2020 czerwiec
Biuletyn 2020 maj
Biuletyn 2020 kwiecień
Biuletyn 2020 marzec
Biuletyn 2020 styczeń-luty
Refleksje po Nawiedzeniu w Dąbrówce

2019
Biuletyn 2019 grudzień
Biuletyn 2019 listopad
Biuletyn 2019 październik
Biuletyn 2019 wrzesień
Biuletyn 2019 lipiec-sierpień
Biuletyn 2019 czerwiec
Biuletyn 2019 maj
Biuletyn 2019 kwiecień
Biuletyn 2019 marzec
Biuletyn 2019 luty

2018
Biuletyn grudzień 2018-styczeń 2019
Biuletyn 2018 listopad
Biuletyn 2018 październik
Biuletyn 2018 wrzesień
Biuletyn 2018 lipiec-sierpień
Biuletyn 2018 czerwiec
Biuletyn 2018 maj

Biuletyn 2018 kwiecień
Biuletyn 2018 marzec
Biuletyn luty 2018

2017
Biuletyn grudzień 2017 – styczeń 2018
Biuletyn listopad 2017
Biuletyn październik 2017
Biuletyn wrzesień 2017
Biuletyn lipiec-sierpień 2017
Biuletyn czerwiec 2017
Biuletyn maj 2017
Biuletyn kwiecień 2017
Biuletyn marzec 2017
Biuletyn luty 2017

2016
Biuletyn grudzień 2016-styczeń 2017
Biuletyn listopad 2016
Biuletyn październik 2016
Biuletyn sierpień-wrzesień 2016
Biuletyn czerwiec-lipiec 2016
Biuletyn maj 2016
Biuletyn kwiecień 2016
Biuletyn marzec 2016
Biuletyn luty 2016
Biuletyn 2 stycznia 2016

2015
Biuletyn grudzień 2015 – styczeń 2016
Biuletyn listopad 2015
Biuletyn październik 2015
Biuletyn wrzesień 2015
Biuletyn lipiec-sierpień 2015
Biuletyn czerwiec 2015
Biuletyn maj 2015
Biuletyn kwiecień 2015
Biuletyn marzec 2015
Biuletyn luty 2015

2014
Biuletyn grudzień 2014 – styczeń 2015
Biuletyn listopad 2014
Biuletyn październik 2014
Biuletyn wrzesień 2014
Biuletyn lipiec-sierpień 2014
Biuletyn czerwiec 2014
Biuletyn maj 2014
Biuletyn kwiecień 2014
Biuletyn marzec 2014

Różaniec to wyjątkowa modlitwa – prośby, medytacji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży zobowiązuje się odmawiać codziennie dziesiątkę różańca i rozważać jedną tajemnicę różańcową, co miesiąc inną.
Obecnie w naszej parafii istnieją dwie pełne róże i powstaje trzecia.
Spotykamy się w pierwsze soboty i w pierwsze niedziele miesiąca na Mszy Świętej i wspólnym Różańcu.
Co miesiąc członkowie wspólnoty wymieniają się tajemnicami różańcowymi a Ksiądz Proboszcz ogłasza intencje, w jakich w danym miesiącu będzie odmawiany Różaniec.
Redagujemy i rozprowadzamy nasz parafialny Biuletyn Wspólnoty Żywego Różańca „DROGA MARYI”.

Zapraszamy na modlitwę i na spotkania!
Pierwsza Sobota miesiąca:
godz. 8.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
godz. 8.30 Różaniec
Pierwsza Niedziela miesiąca:
godz. 8.00 Różaniec
godz. 8.30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
Dodatkowo spotykamy się w salce parafialnej, zwykle trzy razy do roku:
w lutym, czerwcu, październiku.

Kontakt
Stefania Grodzka    zelatorka Róży I  (tel. 607-714-040)
Leonarda Wiciak    zelatorka Róży II (tel. 61-8143-071)
Marzena Guner      odpowiedzialna za Biuletyn Różańcowy (tel. 697 616 672 marzena.guner@wp.pl )

Kierując się wezwaniem Jana Pawła II
Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”
zachęcamy do:
1. indywidualnego i wspólnotowego odmawiania różańca
2. lektury naszego parafialnego różańcowego biuletynu DROGA MARYI
3. odwiedzenia stron internetowych o różańcu

Strony internetowe o różańcu
1. Serwis Duszpasterza Żywego Różańca w Archidiecezji Poznańskiej
2. Różaniec miesięcznik
3. Królowa Różańca Świętego
4. Dominikanie o różańcu
5. soboty.pl

Materiały do pobrania
Soboty – ulotka
Folder “Wielka Nowenna Różańcowa 2018-2026”

Materiały archiwalne
List na Wielki Czwartek 2020
Refleksje po Nawiedzeniu w Dąbrówce
Pamiątka Nawiedzenia MB – Zakrzewo 28.08.1977

Intencje modlitewne
Parafialne intencje modlitewne na 2017
Papieskie intencje modlitewne na 2017
Intencje modlitewne w 2016
Papieskie intencje modlitewne na 2016
Intencje modlitewne w 2015 i 2014

Biuletyny o św. Urszuli Ledóchowskiej
“Św. Urszula dzieciom” na 29 maja 2021
Śladami Patronki parafii w Dąbrówce- październik 2020
List z Pniew marzec 2020
Ścieżka Urszuli – 11 listopada 2018
Urszulańskie Ścieżki 2018 lipiec-sierpień

Biuletyny o o. Marianie Żelazku
Kwartalnik MISJONARZ z PALĘDZIAnr 1-2021 styczeń-luty-marzec
Kwartalnik MISJONARZ z PALĘDZIA NR 1-2021 styczeń-luty-marzec 2021
MISJONARZ Z PALĘDZIA grudzień 2020-styczeń 2021
Misjonarz z PALĘDZIA i DOKTA z Poznania – 18 października 2020
Wanda Błeńska w Palędziu
Rodowód o. Mariana Żelazka
Wiatrak Żelazków w Palędziu