Krąg biblijny jest miejscem spotkania dla osób, które chcą bardziej poznać Pismo Święte. Uczestnictwo w kręgu biblijnym nie wymaga dużej wiedzy biblijnej. Uczymy się  czytać ze zrozumieniem Słowo Boże, oraz właściwie interpretować jego treść. Szukamy też odniesień do własnego życia oraz  czasu w którym żyjemy. Spotkania odbywają się w czwartek o 20.00 w salce. Trwają ok. jedną godzinę. Obecnie czytamy i interpretujemy Ewangelię według św. Łukasza.  Zapraszamy do wspólnego odkrywania bogactwa Słowa Bożego !