Historia naszego kręgu zaczęła się w czasach, kiedy nasza parafia znajdowała się w Zakrzewie. Obecnie spotykamy się w czwartki o godz. 20.00 w salce parafialnej przy kościele w Dąbrówce. Spotkania trwają ok 1 godziny. Nasze spotkania nie są wykładami o Piśmie Świętym. Dla nas fragment tekstu biblijnego jest punktem wyjścia do rozmowy w której mieszczą się : kontekst historyczny, interpretacja tekstu, nasze własne spojrzenia na tekst, wykładnia Kościoła, którą przedstawia nam obecny zawsze na spotkaniach ks. Proboszcz. Nasze dyskusje często są żywą rozmową w której Słowo Boże zmaga się z naszym życiem, pokazuje nam inne spojrzenie na wiele istotnych spraw Dlatego każdy z obecnych jest bogactwem dla pozostałych. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania, można do nas dołączyć w dowolnym momencie.

Czas wakacji 7.07.2022
Na czas wakacji otrzymaliśmy od ks. Proboszcza błogosławieństwo na odpoczynek. Wszystkich zapraszamy na spotkania w wrześniu.

Dzieje Apostolskie 26.05.2022

Przez długi czas spotykaliśmy się z piątą księgą Nowego Testamentu. Początek księgi to historia początków Kościoła. Jej druga część, to z kolei historia podróży i pracy św. Pawła.

To co dla mnie stało się ważne, to między wieloma wątkami dwie sprawy :

Duch Święty jego pojawienie się między apostołami i w Kościele – musimy o tej Boskiej osobie pamiętać i z całych sił starać się o jej obecność w swoim życiu.

Druga sprawa Szaweł i jego zmiana. Mnie święci kojarzą się z obrazkami na których często są „cukierkowi” a w tej  księdze duży opis życia św. Pawła uzmysławia mi, że jest cudownym człowiekiem ale jednak z wszystkimi ludzkimi kłopotami, trudami. Warto się nad tym chwilę zatrzymać .