Historia naszego kręgu zaczęła się w czasach, kiedy nasza parafia znajdowała się w Zakrzewie. Obecnie spotykamy się w czwartki o godz. 20.00 w salce parafialnej przy kościele w Dąbrówce. Spotkania trwają ok 1 godziny. Nasze spotkania nie są wykładami o Piśmie Świętym. Dla nas fragment tekstu biblijnego jest punktem wyjścia do rozmowy w której mieszczą się : kontekst historyczny, interpretacja tekstu, nasze własne spojrzenia na tekst, wykładnia Kościoła, którą przedstawia nam obecny zawsze na spotkaniach ks. Proboszcz. Nasze dyskusje często są żywą rozmową w której Słowo Boże zmaga się z naszym życiem, pokazuje nam inne spojrzenie na wiele istotnych spraw Dlatego każdy z obecnych jest bogactwem dla pozostałych. Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania, można do nas dołączyć w dowolnym momencie. Nie spotykamy się w czasie wakacji. Dlatego kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu.