Pieniądze na budowę kościoła można wpłacać  bezpośrednio na konto parafii:

84 9072 0002 2007 0702 8447 0001