Jedna z niesamowitych postaci polskiego Kościoła sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki jest założycielem Ruchu Światło Życie, a jedną z jego gałęzi są kręgi Domowego Kościoła.
Jest to wspólnota założona do wspomagania małżonków w rozwoju na drodze wiary. Jedność małżeństwa i rodziny jest realizowana przez elementy formacyjne zwane zobowiązaniami – darami :

  • codzienna modlitwa z lekturą Pisma Świętego
  • regularne spotkanie z Słowem Bożym
  • modlitwa małżeńska
  • modlitw rodzinna
  • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia
  • uczestnictwo w rekolekcjach
    Małżeństwa tworzące kręg wspierają się wzajemnie. Służą sobie pomocą w rozwoju duchowości małżeńskiej. Chcemy, aby dzieci były wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej. Aby widząc naszą wiarę nie bały się zadawania pytań dotyczących religii na równi z innymi.
    Wspólnota Domowego Kościoła pragnie, aby małżonkowie mieli szansę na budowanie miłości zdrowej oraz wolnej od zranień, wspomaganej przez żywą wspólnotę.