W naszej parafii obecnie istnieją dwa kręgi Wspólnoty Domowego Kościoła. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w domach poszczególnych uczestników kręgu. Razem zaangażowanych we Wspólnotę jest dziesięć małżeństw.