Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Po jakimś czasie od rozpoczęcia tej modlitwy rodzice zaczęli obserwować różne pozytywne skutki działania tej modlitwy i dzielić się tym dobrem, mówić innym o zbawiennych skutkach modlitwy rodzicielskiej. Tak zaczęły powstawać nowe róże. Dzieło się rozszerza bardzo dynamicznie.

W naszej parafii utworzone są dwie róże różańca w intencji dzieci.

W skład jednej róży wchodzi 20 osób/małżeństw. Każdej przypisana jest jedna tajemnica różańca, czyli osoba ta/ osoby są zobowiązane do odmówienia jednej dziesiątki różańca dziennie. Po miesiącu tajemnica ulega zmianie, przechodzi na kolejną osobę. 

 

Oto przykładowa tabelka z rozkładem tajemnic: 

http://rozaniecrodzicow.pl/download/rozaniec_ZA_DZIECI_wzor.xls

 

Modlitwa obejmuje dzieci rodziców modlących się w danej róży oraz ich dzieci chrzestne.

 

W ten sposób za dzieci objęte modlitwą w danej róży codziennie zostaje odmówiony cały różaniec.

 

Modlitwa ta ma ogromną moc. Można przeczytać jej świadectwa na stronie:

http://rozaniecrodzicow.pl/?o=swiadectwa

 

Kontakt: gkoczorowska@interia.pl