Szczególnym przejawem Macierzyństwa Maryi w stosunku do ludzi są miejsca, na których spotyka się z ludźmi – domy, w których Ona mieszka. Domy   w których odczuwa się szczególną obecność Matki. Takich miejsc i domów jest ogromnie wiele i są różne.” ( Jan Paweł II – homilia w Fatimie 13.05.1982 )

Słowa Papieża oddają istotę domowych sanktuariów szensztackich.

Ruch Szensztacki należy do ruchów odnowy, a jego celem jest odnowa całego świata w Chrystusie przez Maryję – Matkę Trzykroć Przedziwną.

„U podstaw ruchu znajduje się „przymierze miłości” z Maryją, zawarte przez pierwsze pokolenie członków w dniu 18.X.1914 roku w kaplicy w Szensztat k. Koblencji w Niemczech. W ten historyczny dla Ruchu akt włącza się każdy – należący do jego wspólnoty. Idea przymierza miłości z Matką Bożą wyrosła w sercu Ojca Kentenicha z jego głębokiej wiary. Z refleksji nad dziejami zbawienia oraz obecności w nich Maryi. W Maryjnym Ruchu Apostolskim z Szensztat szczególne miejsce zajmuje rodzina, z racji swego specjalnego zadania wychowawczego. Założyciel Szensztatu podkreślił prawdę, że rodzina buduje Kościół. W niej bowiem, w „Sanktuarium nowego życia” wzniesionym na sakramencie małżeństwa przychodzi na świat osoba ludzka. Aby ukształtować tę osobę ludzką na człowieka wielkiego formatu nie można pominąć wychowawczego działania Maryi, która jest niezawodną Współpracowniczką Boga  dlatego w Jej ręce złożył Bóg dzieło uświęcania swych dzieci. Rozwój Rodziny Szensztackiej opiera się na żywej więzi z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, gdzie doświadcza się szczególnego Jej działania.” 1
Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie „sanktuariów domowych” w rodzinach jako miejsc modlitwy, sakralizacji życia poprzez zawierzenie Bogu swojej .

W nasze parafii mamy już cztery kręgi – każdy krąg tworzy 10 rodzin, z których każda, raz w miesiącu, gości w swoim domu Matkę Bożą.

Dla Twojej Rodziny również jest miejsce.

Masiak.pl@gmail.com

PRZYPISY

LINKI

http://www.szensztat.pl/

http://www.siostry.szensztat.pl/