Rodzice powinni zgłosić dziecko do sakramentu chrztu w biurze parafialnym.  Najlepiej  siedem do czterech tygodni przed wybranym terminem chrztu. Podczas kolejnego spotkania w biurze parafialnym ( nie później, niż tydzień przed chrztem ) rodzice przedstawiają następujące dokumenty:

  • skrócony akt urodzenia dziecka
  • akt zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców ( w sytuacji braku sakramentu małżeństwa – odpis zawarcia kontraktu cywilnego )
  • zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są osobami wierzącymi w Pana Boga i praktykującymi, mogącymi pełnić godność ojca chrzestnego i matki chrzestnej
  • przy rodzicach chrzestnych podajemy miejsce zamieszkania oraz wiek i zawód

Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, co do wymaganych dokumentów – proszę pytać księdza osobiście lub telefonicznie ( 602 500 442 )

Przed chrztem jest obowiązkowa katecheza przygotowująca dla rodziców. W czasie pierwszej wizyty w biurze parafialnym, dowiemy się  o  terminie katechezy.

W związku z sytuacją epidemiczną   sakrament chrztu jest udzielany poza Mszą Świętą.  Chrzest odbywa się dla każdego dziecka indywidualnie. Proszę, aby telefonicznie w dowolnej godzinie  lub w czasie otwarcia biura parafialnego rodzice ustalili z ks. Proboszczem dzień i godzinę sakramentu chrztu.  Katecheza przygotowująca do chrztu jest również w formie indywidualnej dla rodziców.

Telefon: 602 500 442

e-meil: proboszcz@dabrowkaparafia.pl