Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, powinni najpierw ustalić datę ślubu. Robimy  to w biurze parafialnym – parafii, gdzie ślub ma się odbyć. Warto się zorientować, kiedy w danej parafii najlepiej rezerwować datę ślubu. Następnie zgłaszamy się do parafii narzeczonej lub narzeczonego na rozmowę z duszpasterzem i na spisanie protokołu przedślubnego. Najlepiej datę takiego spotkania ustalić wcześniej. Nawet jeśli ślub jest poza parafią narzeczonej lub narzeczonego. Ważne, aby nie było, to później, niż na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Katechezę przedmałżeńską możemy odbyć na kilka miesięcy przed ślubem. W naszej parafii działa Poradnia Życia Rodzinnego:

www.poradniazyciarodzinnego.pl

W Poradni uzyskamy informacje na temat katechez przedmałżeńskich i informacje o obowiązkowych spotkaniach  z zakresu etyki życia małżeńskiego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę pytać duszpasterza.  Istotne jest to, aby nie robić tego na ostatnią chwilę.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

– metryka chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania

– świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

potwierdzające uczestnictwo w katechezie

– zaświadczenie o odbytej katechezie przedmałżeńskiej

– zaświadczenie z Paradni o udziale w spotkaniach z  zakresu etyki życia

małżeńskiego

– zaświadczenie z USC o stanie wolnym lub dokument potwierdzający

zawarcie kontraktu cywilnego