W naszej parafii posługę lektora podczas mszy świętej, poza ministrantami, pełnią  osoby świeckie. Jest to jedna z pięknych form zaangażowania się w życie parafii.  Jeśli ktoś chce czytać podczas liturgii mszy świętej, trzeba zgłosić się do księdza. Osobom, które stawiają pierwsze kroki, służymy pomocą księży i innych lektorów.

MODLITWA LEKTORA

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twojego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twojego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom,
w sercu,
w dłoniach,
na wargach.

Amen

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, módl się za nami

Modlitwa lektora do wydruku