W lutym spotkania odbędę się w poniżej podanych grupach, aby uniknąć nadmiernej liczby dzieci na jednym spotkaniu. W wyjątkowej sytuacji dziecko może przyjść w terminie innej grupy.

22 luty – poniedziałek o godz. 16.30 – kl 3 A  SP w Dąbrówce, ul. Malinowa

22 luty – poniedziałek o godz. 17.30 – kl. 3 B  SP w Dąbrówce, ul. Malinowa

23 luty – wtorek o godz. 16.30 – kl. 3 C  SP w Dąbrówce, ul. Malinowa

23 luty – wtorek o godz. 17.30 – kl. 3 D  SP w Dąbrówce, ul. Malinowa

24 luty – środa o godz. 16.30 – kl. 3 E  SP w Dąbrówce, ul. Malinowa

24 luty – środa o godz. 17.30 – kl. 3 F  SP w Dąbrówce, ul. Malinowa

25 luty – czwartek o godz. 16.30 – kl. 3 A SP w Dąbrówce, ul. Parkowa

25 luty – czwartek o godz. 17.30 – kl. 3 B SP w Dąbrówce, ul. Parkowa

26 luty – piątek o godz. 16.30 – Dzieci z innych szkół

27 luty – sobota o godz. 17.30 – Dzieci, które nie były ze swoją grupą.

Proszę, aby dzieci uczestniczyły w spotkaniu w maseczce. Spotkanie potrwa ok. 30 minut.

Zebranie dla rodziców:

3 marzec –  19.15 dla rodziców dzieci ze SP, ul. Malinowa, klasy 3A, 3B, 3C

3 marzec – 20.15 dla rodziców dzieci ze SP, ul. Malinowa, klasy 3D, 3E, 3F

4 marzec – 20.15 dla rodziców dzieci ze SP, ul. Parkowa i innych szkół

Po zebraniu dla zainteresowanych rodziców będzie możliwość zamówienia alby oraz zakupu świecy, medalika i różańca.  Zajmuje się tym firma Vestimentum.

Terminy Pierwszej Komunii Świętej w roku 2021:

8 maj o godz. 12.00

8 maj o godz. 14.00

9 maj o godz. 11.30

15 maj o godz. 12.00

15 maj o godz. 14.00

16 maj o godz. 11.30