Plan spotkań dla dzieci:

Szkoła im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce:

Klasa 3a – 9 październik o 16.30;   13 listopad o 16.30;   4 grudzień o 16.30

Klasa 3b – 9 październik o 17.15;   13 listopad o 17.15;   4 grudzień o 17.15

Klasa 3c – 11 październik o 16.30;   15 listopad o 16.30;   6 grudzień o 16.30

Klasa 3d – 11 październik o 17.15;   15 listopad o 17.15;   6 grudzień o 17.15

Klasa 3e – 12 październik o 16.30;   16 listopad o 16.30;   7 grudzień o 16.30

Klasa 3f – 12 październik o 17.15;   16 listopad o 17.15;   7 grudzień o 17.15

Klasa 3g – 13 październik o 16.30;   17 listopad o 16.30;   8 grudzień o 16.30

Dzieci ze SP im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce:

13 październik – o 17.15;   17 listopad o 17.15;   8 grudzień o 17.15

Dzieci z innych szkół:

14 październik o 10.00;   18 listopad o 10.00;   9 grudzień o 10.00

Terminy Pierwszej Komunii Świętej w roku 2024:

11 maj o godz. 11.30

11 maj o godz. 13.30

12 maj o godz. 11.30

18 maj o godz. 11.30

18 maj o godz. 13.30

19 maj o godz. 11.30

25 maj o godz. 11.30

25 maj o godz. 13.30

Dzieci nie przystępują w naszej parafii do Pierwszej Komunii Świętej szkołami i klasami.  Rodzice sami wybierają dowolny termin. Ilość  dzieci w danej grupie nie jest ograniczona konkretną liczbą. Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego znaczenia. Zapisy na poszczególne terminy rozpoczną się po spotkaniu dla rodziców.

Spotkanie dla rodziców:

18 wrzesień o 19.30 – rodzice dzieci ze SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce z klas 3a, 3b, 3c, 

                                   3d, 3e

19 wrzesień o 19.30 – rodzice dzieci ze SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce z klas 3f, 3g

                                 oraz rodzice dzieci ze SP im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce i rodzice dzieci z innych

                                 szkół.