Spotkanie dla uczniów klas VIII:

21 marca o 19.00 i 22 marca o 19.00 – proszę wybrać jeden z podanych terminów.

18 kwiecień o 19.00 i 19 kwiecień o 19.00 – proszę wybrać jeden z podanych terminów.

…………………………………………………………………