Spotkanie dla uczniów klas ( proszę wybrać jeden termin ):

17 października 2023 o 19.00

18 października 2023 o 19.00

Pierwsze spotkanie dla uczniów klas VIII:

27 września 2023 o 19.00 w kaplicy.

…………………………………………………………………