„Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić (…)

Nikt nie zapala lampy
By potem ją schować pod korcem
Skoro nas Bóg światłem natchnął
Trzeba z tym światłem iść w drogę”

(sł. Mariusz Kozubek muz. Jarosław Gawlik)

Zespół 40+ tworzą muzycy, którzy tak jak w słowach cytowanej piosenki chcą się dzielić swoją pasją, swoją radością tworzenia i wspólnego śpiewu.
To nasza forma modlitwy, do której zapraszamy w czasie Mszy św., czy innych okazjonalnych uroczystości w naszej Parafii.