Zdjęcia z budowy

Film zarejestrowano 5 maja 2020 roku