Pielgrzymka do Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach.