IV konferencja popularnonaukowa z cyklu „EWOLUCJA a STWORZENIE” pt. „Biblijny POTOP a nauka”