Spotkania wspólnoty modlitewnej W drodze – odbywają się w środy o godz. 19.00   Opiekunem wspólnoty jest ks. Szymon.