Wielu katolików ma problem z pogodzeniem treści Biblijnych traktujących o stworzeniu świata oraz człowieka z wynikami nauk przyrodniczych mówiących o tych zagadnieniach. Szczególnie wymowny jest rozdźwięk zachodzący pomiędzy literalnie odczytywanymi pierwszymi rozdziałami Księgi Rodzaju a ewolucyjną wizją wszechświata i życia na ziemi, które są konsekwencją rozwoju kosmologii relatywistycznej, fizyki, chemii oraz biologii ewolucyjnej.

TEMATYKA KONFERENCJI

Cykliczne katechezy skierowane dla dorosłych, odbywające się w Parafii pw św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce, traktują właśnie o relacjach zachodzących pomiędzy nauką a religią oraz o pozornym konflikcie między nimi, będącym konsekwencją albo fundamentalizmu biblijnego, albo ewolucjonizmu ateistycznego. Odbywają się one w ramach konferencji popularno-naukowych o zbiorczym tytule „EWOLUCJA a STWORZENIE” i przedstawiają stanowisko kreacjonizmu ewolucyjnego (ewolucjonizmu teistycznego).

Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w dniach 7, 14, 21 kwietnia 2016 roku. Był to cykl trzech spotkań 3-godzinnych. Omówiono wtedy następujące problemy:

 • Co Biblia mówi o stworzeniu świata (egzegeza Rdz 1,1-2,4a),
 • Ewolucjonizm w kosmologii i fizyce (tj. standardowy model kosmologiczny),
 • Ewolucjonizm w biologii (tj. syntetyczna teorię ewolucji),
 • Ewolucjonizm w archeologii (tj. problem ewolucji społecznej),
 • Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem oraz…
 • Ewolucjonizm teistyczny (jako rozwiązanie problemu konfliktu między nauką a religią).

Druga konferencja odbyła się w dniach 9, 16 marca 2017 roku. Tym razem był to cykl dwóch          3-godzinnych spotkań. W ramach drugiej edycji omówiono następujące zagadnienia:

 • Opis stworzenia człowieka w Biblii (egzegeza Rdz 2,4b-25),
 • Kosmiczny kontekst ewolucji biologicznej (tj. zasady antropiczne),
 • Geneza i ewolucja człowieka według biologii ewolucyjnej oraz…
 • Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie tzw. małpich procesów odbywających się w Stanach Zjednoczonych w XX i na początku XXI wieku.

Trzecia konferencja odbyła się w dniach 7, 14 marca 2018 roku. Był to cykl dwóch 3-godzinnych spotkań. W ramach trzeciej edycji omówiono następujące zagadnienia:

 • Biblijna historia zbawienia (z naciskiem na egzegezę Rdz 3),
 • Kosmologiczna historia Wszechświata,
 • Biologiczna historia życia na Ziemi,
 • Archeologiczne dzieje ludzkości,
 • Dzieje relacji między nauką a teologią (m.in. fizykoteologia).

Czwarta konferencja odbyła się w dniu 13 marca 2019 roku. Było to jedno 3-godzinne spotkanie, w ramach którego omówiono następujące zagadnienia:

 • Biblijny POTOP – egzegeza Rdz 6-9,
 • POTOP z perspektywy nauki,
 • Biblijny POTOP – kolejny obszar sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem.

Konferencje są dostępne do odsłuchania w trybie audio (nagrania MP3) na kanale podcastowym: www.nauka-religia.pl.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W roku 2020 planujemy piątą edycję konferencji, w ramach której przyjrzymy się problemowi zła (fizycznego, moralnego i metafizycznego) z perspektywy nauki i religii.

Na rok 2021 zaplanowana jest szósta edycja konferencji, w ramach której omówiony zostanie problem działania Boga w świecie (tzn. m.in. problem cudów) z perspektywy nauki i religii.

INSPIRACJE

Inspiracje naukowe czerpiemy w wyników badań prowadzonych w Krakowie, w Centrum Kopernika założonym przez ks. prof. Michała Hellera oraz z dorobku naukowego innych badaczy z kręgu filozofii przyrody interesujących się problematyką relacji nauka-religia pracujących na najważniejszych uniwersytetach katolickich w Polsce (tj. KUL, UKSW, UPJPII). Korzystamy także z własnych publikacji naukowych.

ORGANIZATORZY

Organizatorami wymienionych konferencji są: Parafia p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce, Koinonia Jan Chrzciciel w Poznaniu, której członkami są wszyscy prelegenci oraz Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji Instytutu Filozofii UAM, którego kierownikiem jest jeden z prelegentów.

PRELEGENCI

Wygłaszającymi katechezy o relacjach nauka-religia byli do tej pory:

 • doktorantka mgr Natalia Gryzińska-Sawicka (historyk sztuki, archeolog),
 • dr Joanna Holdys (genetyk, biotechnolog),
 • prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski (fizyk, filozof, teolog),           Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. kształcenia.