Intencje mszalne od 31 października do 6 listopada.

Intencje mszalne od 31 października do 6 listopada.

31 października, poniedziałek:

18.30  + Józefa Szulczyńskiego w 24 r. śmierci.

1 listopad, Uroczystość Wszystkich Świętych:

8.30  ++ Marię i Edwarda Rusinowskich.

10.00  ++ Olgę i Mieczysława, Wiktorię i Jana oraz za zmarłych z rodziny

                z obu stron.

11.30  + Jerzego Szulc i za zmarłych z rodziny.

18.30  + Janinę i Jakuba Nowak oraz za zmarłych z rodziny.

2 listopad, środa:

10.00   W intencji zmarłych parafian.

18.30  + Alicję Woś.

3 listopad, czwartek:

18.30  1. ++ Stefanię Magryn i Wikrorię Soja.

           2.  + Józefa.

4 listopad, piątek:

18.30  1. + Beata Wójciak w 3 r. śmierci.

          2.  W pewnej intencji.

5 listopad, sobota:

8.00   Msza Święta Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

18.30  1. ++ Rodziców i za zmarłych z rodziny.

          2. ++ Bronisława i Julię Orłowskich, Floriana, Annę, Władysława

                   Hauza i za zmarłych z rodziny.

6 listopad, niedziela:

8.30  W intencji Żywego Różańca.

10.00  ++ Martę i Kazimierza Kuczkowskich, Janinę i Feliksa Stawickich,

                za dusze w czyśćcu cierpiące.

11.30   W intencji Panu Bogu wiadomej.

12.45   W intencji Przemysława z prośbą o zdrowie.

15.30  + Jacka Baranowskiego oraz za rodziców Halinę i Henryka

              Baranowskich, Melanię i Michała Kazaneckich.

18.30  + Zbigniewa Stajniak.