Intencje mszalne od 15 do 21 listopada.

Intencje mszalne od  15 do 21  listopada.

15 listopada, poniedziałek:

18.30 + Marię Jąkała – i. od rodziny Podeszwów i Osesów.

16 listopada, wtorek:

18.30 + Grzegorza Lewandowskiego w 1 r. śmierci.

17 listopada, środa:

18.30  1. + Marię Jankowską – i. od kręgu biblijnego.

             2. + Zbigniewa Płotkowiaka – i. od Adrianny i Mateusza Zientara.

18 listopad, czwartek:

18.30  1. W intencji Leona z okazji 2 urodzin.

           2. W intencji Danuty z okazji 75 urodzin.

19 listopad, piątek:

18.30  1. + Katarzynę Gorynia.

           2. + Marię Wysocką w 11 r. śmierci.

20 listopad, sobota:

18.30  1. ++ Stefana Strychalskiego w 1 r. śmierci, Czesławę Strychalską,

                    Stanisława Woszaka.

           2. + Kazimierza Bogdan.

21 listopad, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata:

8.30  + Wandę Rybską – i. od brata Janusza z rodziną.

10.00  + Wandę Rybską.

11.30  + Waldemara Skrzypczaka.

12.45  + Marka Wawrzyniaka.

15.30  ++ Jana i Zdzisławę Gryska.

18.30  ++ Aurelię i Jana Perkowskich.